ބީލަން

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން

26 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/125)

  • Awarded To
    Ahmed Shaan Fareed (A291773)
  • Awarded Amount
    MVR 65,000.00
Round Reference No. Published Date
3 IUL)438-ENV/438/2021/125) 26 އޭޕްރިލް 2021
2 IUL)438-ENV/438/2021/86) 24 މާޗް 2021