ބީލަން

‘މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ’ އަށް އަހުލުވެރިކޮށްދޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން މެޓީރިއަލް ނުވަތަ މަލްޓިމީޑިއާ ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުން

21 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/321

  • Submission Date
    30 Nov 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2021/321 21 ނޮވެމްބަރ 2021