ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޤައުމީ ޕޮލިސީ އިފްތިތާޙުކުރުމަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް ތަނެއް ހޯދައި، ތައްޔާރީތައް އިންތިޒާމުކުރުމާއި ކެއުން ހަމަޖައްސައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

19 މާޗް 2017 (IUL)438-WS/438/2017/51

  • Submission Date
    20 Mar 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2017/51 19 މާޗް 2017