ޢާއްމު އިޢުލާނު

ނެޓްމީޓަރިންގ އުޞޫލުން ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން

5 ޖުލައި 2017 (IUL)438-ED/438/2017/131

  • Deadline Date
    10 Jul 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ED/438/2017/131 5 ޖުލައި 2017

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އިޢުލާނު (674.33 KB)