ނޫސްބަޔާން

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ އެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް 8.5 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރަން ނިންމައިފި

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016