ބީލަން

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން

24 މާޗް 2021 IUL)438-ENV/438/2021/86)

  • Submission Date
    18 Apr 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-ENV/438/2021/86) 24 މާޗް 2021
1 IUL)438-ENV/438/2021/35) 27 ފެބްރުއަރީ 2021