ބީލަން

އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލައް ބަޔޯސްފިއަރ ރިޒާވް ލޯގޯ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުން

27 ފެބްރުއަރީ 2021 IUL)438-ENV/438/2021/35)

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 މާޗް 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 IUL)438-ENV/438/2021/86) 24 މާޗް 2021
1 IUL)438-ENV/438/2021/35) 27 ފެބްރުއަރީ 2021