ބީލަން

‘މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ’ އަށް އަހުލުވެރިކޮށްދޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން މެޓީރިއަލް ނުވަތަ މަލްޓިމީޑިއާ ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL) 438-ENV/438/2021/243

  • Submission Date
    23 Sep 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL) 438-ENV/438/2021/243 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
2 (IUL)438-ENV/438/2021/230 26 އޯގަސްޓް 2021