ބީލަން

‘މިނަމާޓާ ކޮންވެންޝަން އޮން މަރކިއުރީ’ އަށް އަހުލުވެރިކޮށްދޭ ކޮމިއުނިކޭޝަން މެޓީރިއަލް ނުވަތަ މަލްޓިމީޑިއާ ތައްޔާރުކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނުކުރުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 (IUL) 438-ENV/438/2021/243

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL) 438-ENV/438/2021/243 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
2 (IUL)438-ENV/438/2021/230 26 އޯގަސްޓް 2021