ބީލަން

8 ރަށެއްގައި ބިމަށް ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 ޖޫން 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/214

  • Registration Date
    19 Jun 2022 12:00
  • Submission Date
    23 Jun 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2022/214 14 ޖޫން 2022