ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުމަށް – “އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި)”

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (IUL)438-ENV/438/2022/367

  • Submission Date
    18 Sep 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2022/367 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022