ބީލަން

ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކޮށްފައިވާ 4 ރަށަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މެޓީރިއަލްސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

8 މެއި 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/235

  • Registration Date
    18 May 2023 09:00
  • Submission Date
    18 May 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2023/235 8 މެއި 2023