ބީލަން

ކްލައިމެޓް ރިސްކް އެސެސްމެންޓާއި އެޑެޕްޓޭޝަން ސަޕޯޓަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/439

  • Submission Date
    08 Oct 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2023/439 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023