ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖެ ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން އިންފޮރގްރެފިކްސް ޕޯސްޓަރ އަދި ލީފްލެޓް ފަރުމާކޮށް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 ޖޫން 2018 (IUL)438-ENV/438/2018/173

  • Submission Date
    04 Jul 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2018/173 25 ޖޫން 2018