ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖެ ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން އިންފޮރގްރެފިކްސް ޕޯސްޓަރ އަދި ލީފްލެޓް ފަރުމާކޮށް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 ޖޫން 2018 (IUL)438-ENV/438/2018/173

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ޖުލައި 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2018/173 25 ޖޫން 2018