ބީލަން

ބޯޓު ” އުފުލި 3 ” ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

11 މެއި 2020 (IUL)438-PRCU/438/2020/12

  • Submission Date
    17 May 2020 11:00

 

ނޯޓު:

ނީލަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގަކީ 43،750.00 (ސާޅިސް ތިން ހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް) ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ.

17 މެއި 2020

 

Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-PRCU/438/2020/12 11 މެއި 2020