ބީލަން

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާއެއްކަމަށްވާ އެޗްސީއެފްސީ އަދި ދުނިޔެ ހޫނުވުމަށް އަސަރުކުރުވާ ގޭހެއްކަމަށްވާ އެޗްއެފްސީ އެކުލެވޭ ފިނިކުރާ ނިޒާމްތައް ތިމާވެށްޓާއި ރައްޓެހި ގޭހަކަށް ބަދަލުކުރުން

22 އޮކްޓޯބަރ 2020 (IUL)438-ENV/438/2020/187

  • Submission Date
    04 Nov 2020 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2020/187 22 އޮކްޓޯބަރ 2020