ބީލަން

މޫސުމީ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ “މޫސުން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

4 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/60)

  • Registration Date
    09 Mar 2021 12:00
  • Submission Date
    15 Mar 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-GCF/438/2021/60) 4 މާޗް 2021