ބީލަން

2021 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2025 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ސަރވިސިން ޓެއިލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 1.68 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އެޗްސީއެފްސީ އެތެރެކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

9 މާޗް 2021 IUL) 438-ENV/438/2021/61)

  • Submission Date
    18 Mar 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL) 438-ENV/438/2021/61) 9 މާޗް 2021