ބީލަން

ޑިޒައިން ބިލްޑް އުސޫލުން ބ. ދަރަވަނދޫގައި ބިމުގެ ފެންފަށަލަ މޮނީޓަރ ކުރާ ސްޓޭޝަންތައް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

9 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/36)

  • Registration Date
    18 Mar 2021 12:00
  • Submission Date
    01 Apr 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-GCF/438/2021/36) 9 މާޗް 2021