ބީލަން

އާބާދީ ބޮޑު ރަށްރަށުގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ދެވަނަ އިއުލާން

11 މާޗް 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/63

  • Submission Date
    07 Apr 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ENV/438/2021/63 11 މާޗް 2021