ބީލަން

ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ދިވެހި ބަހުން އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

23 މާޗް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/83)

  • Registration Date
    29 Mar 2021 12:00
  • Submission Date
    04 Apr 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-GCF/438/2021/83) 23 މާޗް 2021