ބީލަން

ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ޑިޒައިން އޮފް އެކުއިފަޔަރ ރިޗާރޖް ސިސްޓަމް ފޯރ 12 އައިލެންޑްސް ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

8 އޭޕްރިލް 2021 IUL)438-GCF/438/2021/116)

  • Registration Date
    15 Apr 2021 12:00
  • Submission Date
    21 Apr 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 IUL)438-GCF/438/2021/116) 8 އޭޕްރިލް 2021
1 IUL)438-GCF/438/2021/88) 25 މާޗް 2021