ބީލަން

2 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ކުލަ މަލްޓިފަންކްޝަނަލް ޕްރިންޓަރެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

9 މެއި 2021 IUL)438-ENV/438/2021/139)

މި އިޢުލާންވަނީ 17 މޭ 2021 2133 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 IUL)438-ENV/438/2021/139) 9 މެއި 2021