ބީލަން

މޫސުމީ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ “މޫސުން” މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

19 މެއި 2021 IUL)438-GCF/438/2021/148)

  • Registration Date
    18 May 2021 12:00
  • Submission Date
    24 May 2021 12:00
Round Reference No. Published Date
1 IUL)438-GCF/438/2021/148) 19 މެއި 2021