ބީލަން

ކޯލްޑް ޗެއިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/124

  • އެވޯޑް ކުރެވުނު
    Riyan Pvt Ltd
  • އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ އަދަދު
    MVR 318,000.00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2021/124 16 ޖޫން 2021