ބީލަން

ކޯލްޑް ޗެއިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 ޖޫން 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/124

  • Submission Date
    30 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/124 16 ޖޫން 2021