ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ވީޑިއޯސް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

16 ޖޫން 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/187

  • Registration Date
    23 Jun 2021 12:00
  • Submission Date
    28 Jun 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2021/187 16 ޖޫން 2021