ބީލަން

މާލޭގައި އެމްބިއަންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އެސެސްމަންޓެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

22 ޖުލައި 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/198

  • Submission Date
    12 Aug 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2021/198 22 ޖުލައި 2021