ބީލަން

2022 ވަނަ އަހަރު އެޗްސީއެފްސީ އެތެރެކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

14 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-ENV/438/2021/336

  • Submission Date
    22 Nov 2021 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2021/336 14 ނޮވެމްބަރ 2021