ބީލަން

ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ 05 ރޫމެއްގައި ރޯލާ ކާޕެޓް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އަޅައިދޭނެފަރާތެއް ހޯދުން

1 ޑިސެމްބަރ 2021 (IUL)438-AU/1/2021/55

  • Submission Date
    12 Dec 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2022/2 12 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-AU/1/2021/55 1 ޑިސެމްބަރ 2021