ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ(މޮނިޓަރިންގ ޕޯޓަލް، އިލެކްޓްރޯނިކް ލައިބްރަރީ އަދި ވެބް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ)

8 މާޗް 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/118

  • Deadline Date
    19 Mar 2023 14:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2023/118 8 މާޗް 2023