ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސޮފްޓްވެއަރ އެންޖިނިއަރ(މޮނިޓަރިންގ ޕޯޓަލް، އިލެކްޓްރޯނިކް ލައިބްރަރީ އަދި ވެބް އެޕްލިކޭޝަން އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓަންސީ ދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ)

8 މާޗް 2023 (IUL)438-GCF/438/2023/118

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    19 މާޗް 2023 14:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-GCF/438/2023/118 8 މާޗް 2023