ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

މަޝްރޫއަށް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ (ޕީ.އެމް) އެއް “އެޑްވާންސިންގ ދަ ނެޝަނަލް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްލޭން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް (ނެޕް)”އަށް ހޯދުން

6 އޭޕްރިލް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/184

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    20 އޭޕްރިލް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/184 6 އޭޕްރިލް 2023