ޢާއްމު އިޢުލާނު

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

17 މެއި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/213

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    31 ޖުލައި 2023 23:59:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/213 17 މެއި 2023