ޢާއްމު އިޢުލާނު

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަޔަފާރި ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

17 މެއި 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/213

  • Deadline Date
    31 Jul 2023 23:59
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2023/213 17 މެއި 2023