ޢާއްމު އިޢުލާނު

މިއޮފީހުގައި ހުރި ބާއުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

18 ޖުލައި 2023 (IUL)438-AU/OPE/2023/24

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    24 ޖުލައި 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/OPE/2023/24 18 ޖުލައި 2023