ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގެ ފަސްރަށެއްގައި 7 ސައިން ބޯޑު އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/433

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/433 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023