ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންބީސެޕް ރިވިޜަން ކޯޑިނޭޓަރ (އާރލީ އެކްޝަން ސަޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ދަ ގްލޯބަލް ބައޯޑައިވާސިޓީ ފްރޭމްވޯރކް)

27 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/583

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    10 ޖަނަވަރީ 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/583 27 ޑިސެމްބަރ 2023