ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންބީސެޕް ރިވިޜަން ކޯޑިނޭޓަރ (އާރލީ އެކްޝަން ސަޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ދަ ގްލޯބަލް ބައޯޑައިވާސިޓީ ފްރޭމްވާކް ޕްރޮޖެކްޓް)

24 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/30

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    4 ފެބްރުއަރީ 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/30 24 ޖަނަވަރީ 2024