ބީލަން

އެލްމެނިއަމް ޕާރޓިޝަން އަދި ބަދިގެ ކަބަޑު ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 މާޗް 2024 (IUL)438-AU/1/2024/13

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 މާޗް 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/13 24 މާޗް 2024