ބީލަން

ވާދަވެރި، އޯޕަން އެކްސެސް ބްރޯޑްބޭންޑް މާކެޓަކަށް އެންފޯސްމަންޓް ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯކްގައި ހުރި ފަރަގުތަކުގެ ތަފްސީލީ އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓިންގ ފާރމެއް ހޯދުމަށް

26 މާޗް 2024 (IUL)438-DMADD/438/2024/129

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 އޭޕްރިލް 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2024/129 26 މާޗް 2024