ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންބީސެޕް ރިވިޜަން ކޯޑިނޭޓަރ (އާރލީ އެކްޝަން ސަޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ދަ ގްލޯބަލް ބައޯޑައިވާސިޓީ ފްރޭމްވާކް ޕްރޮޖެކްޓް)

12 ޖޫން 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/233

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    1 ޖުލައި 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/233 12 ޖޫން 2024