ބީލަން

ސަޕްލައި އެންޑް ޑެލިވަރީ – ހުވަދޫ އަތޮޅުގެ 8 ރަށަކަން ކުނި މެނޭޖްކުރަން ބޭނުންކުރާ ވަށިގަނޑާއި ކާދު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

12 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-RDS/438/2017/12

  • Submission Date
    2017-01-23 11:00:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-RDS/438/2017/12 12 ޖަނަވަރީ 2017