ބީލަން

ގޯޑައުން ޢިމާރާތުގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި 4 ފާޚާނާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް

30 ޖަނަވަރީ 2017 (IUL)438-AU/1/2017/7

  • Information Session Date
    2017-02-09 10:30:00
  • Submission Date
    2017-02-13 11:00:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2017/7 30 ޖަނަވަރީ 2017