ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – މިނަމަޓާ އިނިޝިއަލް އެސެސްމަންޓް އޮފް މޯލްޑިމްސް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

19 ޖުލައި 2017 (IUL)438-ENV/438/2017/146

  • Submission Date
    31 Jul 2017 12:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2017/197 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-ENV/438/2017/166 9 އޯގަސްޓް 2017
2 (IUL)438-ENV/438/2017/146 19 ޖުލައި 2017
1 (IUL)438-ENV/438/2017/144 18 ޖުލައި 2017