ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އާއި ގޯޑައުން ޢިމާރާތުގެ އެއަރކޮންޑީޝަނިންގ ސިސްޓަމް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

15 އޯގަސްޓް 2017 (IUL)438-AU/1/2017/72

  • Submission Date
    24 Aug 2017 13:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-AU/1/2017/76 15 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-AU/1/2017/72 15 އޯގަސްޓް 2017