ބީލަން

އައްޑޫ ސިޓީ ފެން ސަޕްލައިކުރާ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލާއި ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް

18 މާޗް 2018 (IUL)438-OFID/438/2018/10

  • Registration Date
    28 Mar 2018 13:00
  • Information Session Date
    26 Mar 2018 11:30
  • Submission Date
    08 Apr 2018 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-OFID/438/2018/10 18 މާޗް 2018