ބީލަން

ގޯޑައުން އިމާރާތް ހިޔާކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ކާރު ގަރާޖު މަރާމާތުކުރުމާއި ލަކުޑި ސިޑިއެއް ހަދާ ހަރުކުރުން

8 މެއި 2018 (IUL)438-AU/1/2018/18

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 މެއި 2018 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2018/18 8 މެއި 2018