ބީލަން

ގޯޑައުން އިމާރާތް ހިޔާކުރުމާއި މިނިސްޓްރީގެ ކާރު ގަރާޖު މަރާމާތުކުރުމާއި ލަކުޑި ސިޑިއެއް ހަދާ ހަރުކުރުން

8 މެއި 2018 (IUL)438-AU/1/2018/18

  • Submission Date
    15 May 2018 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2018/18 8 މެއި 2018