ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި ކެފެޓީރިއާއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

28 މެއި 2018 (IUL) 438/438/2018/162

  • Registration Date
    03 Jun 2018 12:00
  • Information Session Date
    31 May 2018 12:00
  • Submission Date
    04 Jun 2018 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL) 438/438/2018/162 28 މެއި 2018