ބީލަން

އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލްސް އަދި ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން – 2 ވަނަ ބުރު

6 ޖޫން 2018 (IUL)438-OFID/1/2018/27

  • Registration Date
    24 Jun 2018 14:00
  • Submission Date
    28 Jun 2018 13:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-OFID/1/2018/27 6 ޖޫން 2018