ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

7 ޖޫން 2018 (IUL)438-AU/1/2018/19

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    21 ޖޫން 2018 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2018/19 7 ޖޫން 2018