ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

7 ޖޫން 2018 (IUL)438-AU/1/2018/19

  • Submission Date
    21 Jun 2018 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-AU/1/2018/19 7 ޖޫން 2018