ބީލަން

އޯޝަން އެނާރޖީ އެސެސްމަންޓް މަޝްރޫއަށް އޭ.ޑީ.ސީ.ޕީ އާއި ބޮޓަމް މައުންޓް ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް

16 ޖުލައި 2018 (IUL)438-CCD/438/2018/190

  • Submission Date
    30 Jul 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-CCD/438/2018/190 16 ޖުލައި 2018